บริการขนส่ง

1.บริการจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (เงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงของบริษัท)

2.บริการจัดส่งไวภายใน 6 ชั่วโมง (เงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงของบริษัท)

3. บริการจัดส่งทั่วประเทศ

4.บริการขนส่งโดยบริษัทเอกชน (เงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงของบริษัท)