เครื่องบรรจุแนวตั้งแบบหลายหัว VP-420M

฿ 1,100,000